Verhuurvoorwaarden

1. Een dubbele legitimatie

In verband met de aangescherpte eisen van de verzekeringsmaatschappijen is bij het ophalen van de auto zowel een geldig rijbewijs, als een geldig paspoort (of ID-card) nodig. De bestuurder dient bovendien minimaal 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

2. Elena toetsing

Elena is een landelijk waarschuwingssysteem, waarmee verhuurders elkaar verplicht informeren over klanten die zich eerder niet aan een huurcontract hebben gehouden.

3. (Aan)betaling per pin/creditcard

De betaling van de borg en huurprijs dient (tenminste) gedeeltelijk, vooraf betaald te worden per pinpas of creditcard, zodat fraude kan worden voorkomen. De volledige huurnota dient direct te worden voldaan bij het inleveren van de auto, tenzij anders is overeengekomen.

4. Verzekering

Alle auto’s zijn All Risk verzekerd. Het eigen risico bedraagt €250,- per schadegeval.

In geval van bovenhoofdse schade aan een bestelwagen geldt een verhoogd eigen risico tot maximaal € 1.500,- voor auto’s met een gewicht < 3500 kg. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan, ‘alle schade aan de bovenzijde van de auto tot 75 cm onder de dakrand’.

Het is de huurder niet toegestaan om met een Opel Rent auto buiten de EU-landen te rijden, met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen.

Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de verhuurder verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het politierapport (tezamen met een ingevuld schadeformulier) per omgaande aan de verhuurder toe te sturen. Indien ten tijde van een schadegebeurtenis de bestuurder alcohol, een bedwelmende of opwekkende stof heeft gebruikt en hij niet in staat kan worden geacht de auto naar behoren te besturen, geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing en liggen ter inzage bij de Opel Rent Partner.

5. Bovag voorwaarden

Opel Rent is lid van de Autoverhuur Ledenassociatie (AVL) van de BOVAG. Hiermee voldoet Opel Rent aan de hoogste kwaliteitseisen voor autoverhuur van de BOVAG. Alle Opel Rent vestigingen worden hier jaarlijks op gecontroleerd.

Voor het (ver)huren van een Opel Rent auto gelden de Algemene Huurvoorwaarden van de BOVAG. Alle tarieven zijn adviestarieven, vermeld in euro’s en onder voorbehoud van drukfouten en/of prijswijzigingen. Een Opel Rent auto is altijd in topconditie, gemiddeld niet ouder dan 12maanden en onbeschadigd, behoudens specifiek genoemde aanvangsschade.

Heeft u een vraag?