Privacy verklaring LVS

Versie 18 mei 2018

LVS vindt de relaties met haar klanten belangrijk en dus hechten wij aan de privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze gegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt en afdoende beveiligd. In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe LVS uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en (mogelijk) deelt met derden.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende LVS bedrijven, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking:

 1. Van der Linden van Sprankhuizen B.V., met (neven)vestigingen in Hoorn, Enkhuizen en Purmerend;
 2. Van der Linden van Sprankhuizen Bedrijfswagens B.V., met (neven)vestigingen in Beverwijk, Broek op Langedijk en Zwaag;
 3. LVS Trucks Friesland B.V. h.o.d.n. MS de Vries, met (neven)vestigingen in Bitgum en Heerenveen;
 4. Autoschadebedrijf Dampten B.V., vestiging Hoorn.

Deze ondernemingen worden in deze verklaring gezamenlijk aangeduid als LVS of met “wij.” Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Toelichting op deze grondslagen

Ter uitvoering van de overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te (kunnen) voeren en om u -zoals u van ons mag verwachten- te adviseren over uw onderhoud en vervanging van uw voertuig. Bijvoorbeeld:

 1. Het maken van een proefrit, uitbrengen van een offerte, opmaken van een koopovereenkomst, financiering en verzekering van uw voertuig, informeren over de voortgang van de levering;
 2. Het plannen en bevestigen van afspraken voor (periodiek) onderhoud en reparatie, APK en einde garantie controle, opstellen offertes, voortgang en gereed melding onderhoud;
 3. Het kunnen aanbieden van een vervangend vervoermiddel;
 4. Het afhandelen van bestellingen, waaronder door u bestelde opties en onderdelen;
 5. Het signaleren van en informeren over vervangingen, bijvoorbeeld bij einde leasecontract;
 6. Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen, mogelijke technische storingen, preventieve controles en het afhandelen van klachten en verzoeken;
 7. De financiële en logistieke afhandeling van transacties, waaronder tenaamstellingen, inclusief meldingen bij (overheids) instanties;
Gerechtvaardigde belangen

Gerechtvaardigde belangen van LVS zijn onder andere: het meten van uw tevredenheid ten aanzien van onze dienstverlening, marketing en reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, debiteurenbewaking, juridische zaken en intern beheer.

Verder kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te brengen van praktische informatie zoals wijzigingen in openingstijden, uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s en evenementen en om u aanbiedingen te kunnen doen voor andere producten. Voor deze laatste categorie heeft u ons toestemming gegeven bij het aangaan van de overeenkomst met ons, of heeft u ons zelf schriftelijk of per mail toestemming gegeven uw gegevens, inclusief interesses en voorkeuren te gebruiken. U heeft bij commerciële aanbiedingen altijd de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.

Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden verwerken dan hierboven vermeld.

Soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken

Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens van u:

 1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 2. geslacht, geboortedatum

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u, kunnen daarnaast de volgende gegevens verwerkt worden:

 1. kentekengegevens, chassisnummer en model van uw voertuig;
 2. technische gegevens, onderhoudshistorie en kilometerstand van uw voertuig;
 3. uw verzekeringspolis in geval van herstel schade;
 4. kopie rijbewijs ingeval van meegeven voertuig voor proefrit, verhuur en vervangend vervoer;
 5. rijbewijs of paspoortgegevens (inclusief uw BSN nummer ingeval u kiest voor overschrijving voertuig met paspoort);
 6. inschrijving KvK nummer in geval van een zakelijke transactie;
 7. financiële gegevens (bankgegevens, offertes, facturen);
 8. inkomensgegevens in geval van aanvraag financiering of (private) lease overeenkomst;
 9. andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens nimmer aan derden, maar kunnen deze wel delen met derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn, of in een geval van vermoeden van een strafbaar feit of misbruik. Voor zover wij gebruik maken van derden bij de verwerking van uw gegevens hebben wij met hen een verwerkersovereenkomst gesloten, inclusief afspraken om door middel van passende technische en organisatorische maatregelen beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

LVS gebruikt diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld softwareleveranciers, hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners, telemarketingbureaus en onderzoeksbureaus), voor de uitvoering van een overeenkomst met u, het verlenen van een dienst of met als doel een markt- of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies van LVS.

Datadoorgifte buiten de EU

In beginsel worden uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Unie verwerkt. Mocht dit toch anders zijn, dan draagt LVS er zorg voor dat de betreffende verwerker dezelfde passende beveiligingswaarborgen ten aanzien van uw persoonsgegevens in acht neemt als die LVS hanteert.

Verwerking gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat LVS hun persoonsgegevens verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek beoordeeld en herzien indien dat nodig is.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig de geldende wettelijke termijn ten aanzien van de verschillende categorieën persoonsgegevens en/of zo lang als (i) u klant bent bij LVS of interesse blijft tonen in de diensten van LVS, (ii) u nog bedragen aan ons verschuldigd bent, (iii) dit nodig is op grond van gemaakte afspraken (zoals garantievoorwaarden), (iv) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (v) wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk. Wij beschouwen u als klant indien u de afgelopen vier jaar een auto bij ons gekocht of in onderhoud gehad hebt. Financiële gegevens dienen wij volgens de wet 7 (zeven) jaar te bewaren.

Websitebezoek

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

We maken gebruik van cookies en trackingpixels voor het verzamelen van gegevens over uw gebruik van de website, zodat we de website kunnen afstemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van dit gegevensgebruik en het opstellen van een gebruiksprofiel wordt uitgevoerd op een anonieme basis met behulp van een cookie-ID. Indien u deelneemt aan een chatsessie op onze site, een contactformulier invult of een bestelling plaatst, kunnen de gegevens van de tracking cookies gecombineerd worden met uw persoonsgegevens.

Als u geen cookies wenst, kun u die soms weigeren. De volgende cookies worden gebruikt op onze website:

CookieGeplaatst doorDuurDoel
Google AnalyticsGoogle2 jaarGeanonimiseerde tracking cookie om het gebruik van onze website bij te houden.
SmartSuppSmartSupp0,5 jaarTracking cookie om chatfunctie te vergemakkelijken.
LinkedInLinkedIn2 jaarMeten clicks naar onze sites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden.
FacebookFacebook.com2 jaarMeten clicks naar onze sites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden.
Hotjar Tracking Hotjar2 jaarTracking cookies om geanonimiseerd het click- en surfgedrag te volgen om zo de websites te kunnen optimaliseren. Bij invullen contactformulier en/of offerteaanvraag kan dit gekoppeld worden aan uw gegevens.

Links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites, waar onder websites van fabrikanten zoals: http://www.dealer.volvotrucks.nl/lvs/home.html, http://www.dealer.volvotrucks.nl/de-vries/home.html en http://www.lvs-autogroep.nl/. De door de fabrikanten gefaciliteerde websites kennen een eigen privacy statement. We hebben geen invloed op de naleving of niet-naleving door de operators van andere websites waarnaar wij verwijzen als het gaat om de voorzieningen op het gebied van gegevensbescherming. Wij adviseren u kennis te nemen van de privacy statements van de betreffende sites.

Mogelijkheid tot inzien, aanpassing of verwijdering van uw gegevens

U hebt een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. U kunt op elk gewenst moment verzoeken uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren, te blokkeren of te laten verwijderen. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met privacy@lvs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, kunnen wij vragen om u te identificeren. Daarnaast kunt u uzelf via de “afmeld knop” onderaan iedere nieuwsbrief laten verwijderen van de mailinglijst. U ontvangt dan geen nieuwbrieven of andere commerciële uitingen meer van LVS. En kunt u hier klikken om google analytics voor een jaar uit te schakelen.

Versie en wijzigingen

De samenstelling, hoeveelheid en manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. Deze privacy verklaring is voor de laatste keer gewijzigd en vrijgegeven op 18 mei 2018. 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun u contact opnemen per e-mail met: privacy@lvs.nl of schriftelijk per post naar:

LVS t.a.v. Teamleider Klant Contact Centrum
Berkhouterweg 11
1624 NS Hoorn

Heeft u een vraag?