Nieuws over de coronacrisis: aangepaste openingstijden en extra maatregelen om risico's te verkleinen.

Herinrichting Berkhouterweg

LVS Hoorn gewoon bereikbaar

18 sep 2019 - 13:40

Het verkeer op de Provincialeweg loopt met name tijdens de ochtend- en avondspits vast, omdat de turborotonde niet meer verkeer kan verwerken. De gemeenteraad van Hoorn heeft in februari 2018 gekozen voor de herinrichting van de Berkhouterweg en het omvormen van de turborotonde en de rotonde ten oosten van de A7 naar gelijkvloerse kruisingen met verkeerslichten. Ook wordt de aansluiting van het Dampten op de Berkhouterweg afgesloten voor doorgaand autoverkeer, met uitzondering van stadsbussen en nood- en hulpdiensten. BAM Infra Regionaal Amsterdam werkt tot voorjaar 2020 in opdracht van de gemeente Hoorn aan de herinrichting. De inritten naar ons pand op de Berkhouterweg en het tankstation blijven tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.

Wat gaat er gebeuren?

Het totale project bestaat uit drie deelopdrachten:

 • Deelopdracht 1: Herinrichting Berkhouterweg
 • Deelopdracht 2: Provincialeweg Keern - Turborotonde (start begin 2020)
 • Deelopdracht 3: Provincialeweg Turborotonde - Keern (voorjaar 2020)

De herinrichting van de Berkhouterweg vindt plaats sinds 26 augustus tot begin 2020. De volgende werkzaamheden vinden plaats:

 • Verwijderen zand, bomen en struiken
 • Realiseren nieuwe rijbaan en sloot
 • Verleggen kabels, leidingen en riolering
 • Herinrichten parkeerplaats en maken nieuwe toegang begraafplaats/crematorium (nachtwerk)
 • Maken fietspad, voetpad en inritten bedrijven, bussluis Dampten
 • Aanplanten en inrichten gebied (bomen, heggen, etc.)

Blijft de Berkhouterweg bereikbaar tijdens de werkzaamheden? 

 • Komt u met de auto naar Autoschade Dampten, dan kunt u ons via de Provincialeweg en de Keern (via de stad) bereiken.
 • De inritten naar ons pand op de Berkhouterweg en naar ons tankstation blijven gewoon open.
 • Voor het fietsverkeer is een adviesroute via de Dampten.
 • De bus rijdt ook met een omleiding via de Provincialeweg met een tijdelijke bushalte op de Keern. De bushaltes op de Dampten zijn tijdelijk niet in gebruik.

 

 

Heeft u een vraag?